Dış Kaynak Hizmetleri

     Dış kaynak kullanımı, ana faaliyet konularına odaklanma ve gelişim ihtiyacı içinde bulunan kurumlara; ana faaliyet konuları dışında kalan, sınırlı uzmanlığa sahip oldukları, yeterli yatırım yapamadıkları veya etkin bir şekilde idare edemedikleri, ancak kurumun geleceği için son derece önemli olan, muhasebe, bordro, insan kaynakları, finansal raporlama ve vergi yükümlülüklerinin takibi gibi ihtiyaçları için etkin bir çözüm olanağı sağlamaktadır. 

 

     İstanbulCota group olarak, uzun yıllar boyunca elde ettiğimiz, yerel ve global tecrübelerimiz ile , müşterilerimize, benzersiz düzeyde dış kaynak hizmetleri sağlıyoruz. 

Bu kapsamda verdiğimiz dışkaynak hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir;

 

 1 - Finans - Mali İşler Dışkaynak

 

 • Finans ve mali işler yapısının analizi

 • Hesap bakiyelerinin mutabakatlarının yapılarak doğruluğunun teyit edilmesi

 • Finans & Ön muhasebe sisteminin kurulması & geliştirilmesi

 • Finans & Mali Mevzuat danışmanlık hizmetleri

 

2- Muhasebe Analiz Ve Denetimi 

 

 • Muhasebesi kendi içerisinde tutulan şirketlerin aylık muhasebe kayıtlarının ,doğruluğunun kontrol edilmesi

 • Dönem sonu finansal işlemlerin kontrolü

 • Dönemsel vergi beyannamelerinin (geçici vergi, kurumlar vergisi, KDV ve muhtasar ) , muhasebe kayıtları ile karşılaştırılarak doğruluğunun kontrolü

 

3- Muhasebe, Fİnans, Bordro Personel Destek Hizmetleri

 

 • Firmalara,  part-time, veya  tam zamanlı olarak, nitelikli muhasebe ve finans personeli temini

 

4-  Yönetime , Mali raporların hazırlanması ve yorumlanması hizmeti

 

 • İşletme mali tablolarının, aylık hazırlanması ve yönetime

 • Maliyet raporlarının hazırlanması ve sunulması

 • Gelir gider, kar zarar raporlarının yorumlanması

 

 5- Bordrolama Dışkaynak Hizmetleri

 

 •  İşletme personellerine ait aylık maaş hesaplamalarının yapılması ve maaş bordrolarının düzenlenmesi

 • Personellere ait aylık maaş bordrolarının ,sahiplerine (kişiye özel şifreli e-posta yoluyla ya da kapalı zarfla elden) iletilmesi

 • Maaş ödeme listelerinin, bankaların talep ettiği formatta hazırlanması

 • Aylık bordro icmallerinin ve raporlarının düzenlenmesi

 • Yıllık , personel izin takiplerinin yapılması, ve yıllık izin karşılıklarının hesaplanması

 • Çalışanların, kıdem tazminatı karşılıklarının mevzuatlara göre hesaplanması

 • Aylık SGK bildirgelerinin , e-bildirge sistemine gönderimi ve tahakkuklarının alınması

 • Çalışanların , giriş çıkış bildirimlerinin yapılması

 • İşten ayrılan çalışanların,tazminatlarının (kıdem,ihbar vs. ) hesaplanması (gerekiyorsa)

 • Personel özlük dosyalarının hazırlanması ve muhafazası

 • Vergi daireleri, SGK ve Bölge Çalışma Müdürlükleri açılış işlemlerinin yapılması

Etiket; dış kaynak, dışkaynak, dış kaynak kullanımı, dış kaynak hizmetleri, dış kaynak servisi, finans dış kaynak, muhasebe dış kaynak, denetim dış kaynak, dış kaynak kullanma, dış kaynak şirketi, dış kaynak firması, dış kaynak danışmanlık, bordro dış kaynak, istanbul, dış kaynak hizmeti veren şirketler, dış kaynak rapor