Etiket; Finans, Mali işler, Finansal dışkaynak, finans dışkaynak servisi, dışkaynak hizmetleri veren şirketler,  mali dışkaynak temini , finans dış kaynak temini

FİNANSAL ve MALİ Danışmanlık Hizmetleri

  Finans ve mali işler için dışkaynak kullanımının uygulamalarda görünen pek çok yararı bulunmaktadır. Bu yararlar sadece para ve zaman değil, ayrıca   müşterilerimize sunulan mali raporlama ile ticari faaliyetlerin büyümesi noktasından sağlanan çözümlerdir. Finans ve mali işler detaylarda çok fazla dikkat gerektiren yoğun bir faaliyet olduğu gibi, eksiksiz yapılabilmesi için güncel teknik finans ve mali mevzuat bilgisini mecbur kılmaktadır. Bu işler için kolaylıkla dışkaynak hizmetleri kullanımı ve maliyetinin firma içinde oluşacak maliyete göre daha uygun olması, finans ve mali işler fonksiyonunun outsource edilmesini cazip kılmaktadır.

 

     Dışkaynak hizmetlerimizde yeniden yapılanma, süreçlerin geliştirilmesi ve son teknolojileri kullanmamız neticesinde, fuzuli faaliyet giderlerinizi düşürürken idari maliyetleriniz de daha etkin bir şekilde kontrol altında tutulabilmektedir.

 

       Çok yönlü bilgilerimiz ve uzun yıllara dayanan mesleki tecrübelerimiz ile , firmaların finans & mali süreçlerinin takibi konularında, yüksek kalite standartları ve uygun maliyetlerle dışkaynak hizmetleri temin ediyoruz. 

 

  Finansal Mali dışkaynak hizmetleri kapsamındaki hizmetleriz ; 

 

 • Mali durumun analizi ve danışmanlık
 • Ön muhasebe & Mali işler Sisteminin kurulması
 • Nakit akış ve finansal tablolarının hazırlanması ve kontrolü
 • Nakit bütçeleme organizasyonunun oluşturulması ve kontrolü
 • Alıcı, satıcı, kasa,  stok ve banka hesap mutabakatlarının yapılarak, hesap bakiyelerinin doğruluğununkontrol edilmesi
 • Aylık, üç aylık ve yıllık dönemler olmak üzere, şirketlerin tek düzen hesap planına uygun finansal tablolarının hazırlanması (gelir tablosu, bilanço, satılan malın maliyeti tablosu, nakit akım tablosu vb.)
 • Şirket merkezi, fabrika ve/veya şubelerin vergi dairesi, SGK ve bölge çalışma müdürlüklerideki açılışlarının  yapılması, sicil numaralarının alınması
 • SGK sisteminden E-bildirge açılışının yapılması ve  e-bildirge şifrelerinin alınması
 • Aylık işçi bordrolarının hazırlanması, SGK bildirgelerinin oluşturulması , tahakkuklarının alınması (bordrolama hizmeti alan müşteriler için veya firmanın hazırladığı bilgiler ışığında)
 • Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanıp, müşteriden onayı alındıktan sonra ilgili bakanlıklara iletilmesi
 • Muhasebeleri kendi bünyesinde tutulan firmaların, muhasebe süreçlerinin kontrolü ve mali mevzuatla ilgili rehberlik edilmesi, yeni projelerle ilgili muhasebe sistemleri konusunda danışmanlık verilmesi
 • Mali mevzuatta yapılan değişikliklerin, 36 saat içerisinde firmaya bildirilmesi (sirküler hizmetleri)
 • Personel ücret bordrolarının, firmadan alınan verilere uygun olarak oluşturulması , fazla mesai, ek ödenekler, devamsızlıklar, sigorta, vergi, net ücret hesaplamalarının yapılması ve bordroya ilişkin raporun firmaya iletilmesi