Etiket; Mali Raporlama, Mali danışmalık , Eğitim Danışmanlık , Finasal danışmanlık, vergi danışmanlığı, hizmeti,  denetim, eğitim danışmanlığı, danışmanlık, istanbul, istanbul muhasebe dışkaynak, vergi,  

Mali danışmanlık ve raporlama

     Mali tabloların hazırlanması, raporlanması, yorumlanması & Vergi danışmanlığı hizmetleri şirketimizin ana faaliyetlerindendir.  

 

     İstanbulcota Group olarak, KOBİ'lerden,  uluslararası faaliyet gösteren global şirketlere kadar, her ölçekteki kuruluşa , finans & mali danışmanlık hizmetleri veriyoruz. 

 

      Teknoloji trendlerinin hızlı gelişimi , buna paralel olarak muhasebe-vergi uygulamalarında elektronik ortama geçişlerin hızlanması, işletmenlerin mali yapısını ve muhasebe süreçlerini şeffaflaştırmaktadır. Bununla  birlikte, muhasebe- vergi uygulamalarının Türkiye'deki karmaşık yapısı karşısında yeterli aksiyonu almayan/alamayan işletmeler bir çok risk taşımakta, bunun sonucu olarak ciddi yaptırımlar ile karşı karşıya kalmaktadır. 

 

      Ayrıca, finans- muhasebe sürecine yeterli önem ve özen göstermeyen işletmeler de, Devletin sağlamış olduğu indirim ve teşviklerin yanı sıra, vergi kanunlarıyla işetmeleye sağlanan haklar/indirimler den doğru ve yeterli şekilde faydalanamadığı çok sık karşılaşılan bir durumdur. Bunun sonucu olarak işletmenin, olması gereğinden daha fazla vergi ve sigorta maliyetine katlanması, işletme sahiplerinin gözden kaçırdığı gizli bir maliyettir. 

 

     İstanbulcota Group olarak, çözüm ortağımız olan Finans uzmanlarımızın yanısıra,  Avukat , Mali Müşavir , Bilgisayar-Yazılım Mühendisi iş ortaklarımızın olması, şirketimizi mali mevzuat, yasalar ve teknoloji-bilişim konularında desteklemektedir. Bu sayede, Mali raporlama & vergi danışmanığı konularında hizmet verdiğimizin müşterilerimize pragmatik ve yararcı çözümler üretebilmekteyiz.