تسلیم کلید شرکت

      ما قصد داریم هزینه های زمان و مالی کارآفرینان را حفظ کنیم تا کسب و کار جدیدی را در استانبول در مراحل تأسیس شرکت به حداقل برسانیم.

 

     مشاورین مالی ما برای تعیین نوع شرکت و تمام مراحل تأسیس آن، مناسب ترین نقشه راه را برای کسب و کار شما آماده می کنند. ما شرکت های محدود و سهامی خود را در مدت 3 تا 4 روز کاری و با مناسب ترین هزینه ها تنظیم می کنیم.

 

     همراه با استقرار شرکت، ما راه حل های جامع برای کسب و کار شما را برای نیازهای شما فراهم می کنیم، مانند نگهداری حسابداری، ردیابی عملیات استخدام پرسنل، سیستم ردیابی قبل از حسابداری، دفتر کار قانونی.

 

  با خدمات کلی ما، ما اطمینان داریم که هزینه های شما به حداقل می رسد و سودآوری کسب و کار شما افزایش می یابد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد مراحل تأسیس شرکت و هزینه ها، لطفا پیوند مناسب زیر را انتخاب کنید.