خدمات منبع خارجی

استفاده از منابع خارجی، تمرکز در مورد فعالیت اساسی و موسسه هایی که احتیاج به گسترش دارند و خارج از موضوعات فعالیت اساسی می مانند و صاحب تخصص محدودی هستند و به اندازه کافی سرمایه گذاری نکرده اند و یا قادر به اداره نیستند اما برای گسترش شرکت نیاز به تعقیب محاسبه، لیست حقوق و دستمزد، منابع انسانی، گزارش امور مالی و مسئولیت مالی که برای اینده شرکت بسیار مهم است، دارند راه حل موثری فراهم می کند.

ما به عنوان گروه، سالهای طولانی با بدست اوردن تجربه های جهانی و داخلی، به مشتریان، خدمات منابع انسانی فراهم می کنیم.

در این زمینه خدمات منابع خارجی که ارایه می دهیم به شکل زیر می باشد:

خدمات ثبت دفتر و محاسبه

ثبت محاسبه شرکت ها، براساس برنامه حساب واحد می باشد.

با مطابقت کردن باقیمانده حساب، صحت ان تایید می شود.

مطابقت کردن و بیان کردن فرم BA-BS

در خاتمه هر مقطع که به صورت ماهانه، سه ماهه و سالیانه می باشد اماده شدن تابلوههای مالی مناسب شرکت ها

اماده شدن بیان نامه های مالیاتی و خدمات بیان نامه های الکترونیکی

تدارک دیدن دفترهای محاسبه قانونی و انجام دادن تصدیق های اغاز و پایان از دفتر خانه

اماده کردن گزارش فعالیت های سالانه و اطلاعات لازم که باید به مقامات مالیاتی و وزرای مربوطه فرستاده شود.

 

محاسبه حساب

ثبت محاسبه ماهانه

کنترل صحت  ثبت محاسبه ماهانه شرکتها که محاسبه انها در خودشان انجام می شود.

کنترل مراحل مالی در پایان هردوره

کنترل صحت با مقایسه بیان نامه های مالیاتی هر دوره و ثبت محاسبه

 

محاسبه، امورمالی، خدمات همکاری لیست حقوق و دستمزد پرسنل

تامین پرسنل محاسبه و امور مالی برای شرکت ها به صورت تمام وقت یا پاره وقت

 

خدمات نظر دهی و اماده کردن گزارش های مالی

اماده کردن تابلوهای مالی ماهانه و اماده کردن گزارش های هزینه به مدیر و ارایه خرج و درامد و نظر دهی گزارش های سود و ضرر

 

خدمات لیست کردن حقوق و دستمزد

محاسبه حقوق ماهانه پرسنل و تنظیم لیست حقوق

انتقال لیست حقوق ماهانه پرسنل ها به صاحبان از طریق ایمیل خصوصی یا با پاکت سربسته

اماده کردن لیست های پرداخت حقوق با فرمتی که بانک ها طلب می کنند.

تنظیم گزارشها و لیست حقوق و دستمزد ماهانه

تعقیب کردن مرخصی های سالانه  پرسنل

انتقال دادن اطلاعات ماهانه SGK به سیستم الکترونیکی

 اطلاعات ورود و خروج کارکنان

محاسبه غرامت کارکنانی که از کارجدا شده اند

اماده کردن پرونده های پرسنل و حفظ انها

برون سپاری، برون سپاری، برونسپاری، خدمات برون سپاری، برون سپاری برون سپاری، حسابرسی، برون سپاری، برونسپاری، شرکت برون سپاری، برون سپاری مشاوره، برون سپاری برون سپاری، استانبول، خدمات برون سپاری شرکت ها، گزارش برون سپاری